Άδεια λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επίπεδο 1

Είμαστε στην ευχαριστη θέση σας να σας ανακοινώσουμε ότι στις 29/03/2018, ο Εθνικος Οργανισμός Πιστοποιήσης Προσόντων, (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) του Υπουργείου Παιδείας, χορήγησε την Άδεια λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επίπεδο 1 , στη σχολή μας, με κωδικό αδείας : 210168


36 views0 comments

Recent Posts

See All